Poskytované služby

Zpracovávám znalecké posudky pro orgány činné v trestním řízení, pro soudy ve věcech občanskoprávních, pro správní orgány, pro právnické i soukromé osoby v souvislosti se šetřením trestných činů ublížení na zdraví, těžké újmy na zdraví, při napadení fyzickou silou, jakýmkoliv nástrojem (tupým, ostrým, střelnou zbraní), týrání svěřené osoby. Zpracovávám posudky na vznik zranění při dopravních nehodách, při jiných náhodných úrazech. Provádím teoretické propočty hladin alkoholu v krvi řidičů motorového i nemotorového vozidla, ale také i chodců v rámci silničního provozu. Provádím bodové hodnocení pro potřeby odškodňování nemateriální újmy na zdraví (odškodnění bolesti - bolestné a ztížení společenského uplatnění) jak podle vyhlášky 440/2001 Sb., tak podle zákona č. 89/2012 Sb., (Metodika NS).

S ohledem na dosavadní praxi Vám mohu zpracovat znalecký posudek kvalitně a za přiměřenou cenu.

Výčet nejčastěji poskytovaných služeb

V kompetenci znalců z oboru soudního lékařství není posuzovat správnost postupu léčení pacientů klinickými lékaři.

Podle rozhodnutí České lékařské komory a Nejvyššího soudu se k postupu lege artis a non-lege artis může vyjádřit jen znalec ze stejného lékařského oboru, ve kterém k porušení péče o pacienta došlo.