Ceník

Ceny pro státní instituce včetně soudů jsou stanovovány dle vyhlášky č. 504/2020 ministerstva spravedlnosti a její novelizace č. 370/2022 Sb. platné od 1.1.2023 dle § 2 800-1000 Kč/hod bez DPH a náhrada vynaložených nákladů.

Cena v ostatních případech za znalecký posudek se stanovuje dohodou na základě odhadu rozsahu prací, rozsahu prostudování potřebných materiálů, náročnosti a předpokládaného termínu pro zpracování posudku.

Cena za stanovení nemateriální újmy - bolestného se pohybuje od 6000 Kč, ztížení společenského uplatnění od 14 000 Kč v jednoduchých případech. Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez hotových nákladů na tisk a podobně.