Ceník

Ceny pro státní instituce včetně soudů jsou stanovovány dle platné vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.432/2002 Sb., kterou je doplněna vyhláška č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, kde sazba odměn činí za hodinu práce 100-350 Kč a náhrada vynaložených nákladů (cena bez DPH).

Cena v ostatních případech za znalecký posudek se stanovuje dohodou na základě odhadu rozsahu prací, rozsahu prostudování potřebných materiálů, náročnosti a předpokládaného termínu pro zpracování posudku.

Cena za stanovení nemateriální újmy - bolestného se pohybuje od 2000 Kč, ztížení společenského uplatnění od 6000 Kč v jednoduchých případech. Ceny jsou uvedeny bez DPH.