Základní informace

MUDr. Svatava Duchaňová

Zpracovávám znalecké posudky pro orgány činné v trestním řízení, pro soudy ve věcech občanskoprávních, pro správní orgány, pro právnické i soukromé osoby v souvislosti se šetřením trestných činů ublížení na zdraví, těžké újmy na zdraví, při napadení fyzickou silou, jakýmkoliv nástrojem (tupým, ostrým, střelnou zbraní), týrání svěřené osoby. Zpracovávám posudky na vznik zranění při dopravních nehodách, při jiných náhodných úrazech. Provádím teoretické propočty hladin alkoholu v krvi řidičů motorového i nemotorového vozidla, ale také i chodců v rámci silničního provozu. Provádím bodové hodnocení pro potřeby odškodňování nemateriální újmy na zdraví (odškodnění bolesti - bolestné a ztížení společenského uplatnění) jak podle vyhlášky 440/2001 Sb., tak podle zákona č. 89/2012 Sb., (Metodika NS).

S ohledem na dosavadní praxi Vám mohu zpracovat znalecký posudek kvalitně a za přiměřenou cenu.

Úplný seznam poskytovaných služeb

Vyhledání znalce:
vyhledávání na www.justice.cz